CDF | Våra produkter

Motgjutningsbockar

- Gjutningar upp till 8,6 m

Med Hünnebeck motgjutningsbockar är motgjutningar upp till 8,6 m inget problem. Max gjuttryck är 60 kN/m². Antalet bockar och höjden på dessa bestäms av formens storlek och gjuttrycket. Den vertikala dubbla U-profilen gör det möjligt att fästa alla typer av väggformar. Med hjälp av gängade fotspindlar kan formen riktas.

Krafterna som uppstår vid gjutningen förs via motgjutningsbockarna ner i konstruktionen via den ingjutna dragförankringen i framkanten och den bakre fotspindeln. Naturligtvis måste konstruktionen kunna ta upp dessa laster.

Kort om motgjutningsbockar

  • Formhöjd upp till 8,6 m
  • Gjuttryck upp till 60 kN/m²
  • Alla typer av formar kan fästas på bockarna

Ladda ner broschyr

Teknisk data

Modell Motgjutningsbock 325 | Vikt = 171,0 kg

Ankarbalk Stagbalk 12 / 60 | 18,2 kg

Tillbehör Distanshållare | Hörnfäste

Max betonghöjd 3,25 m

Modell Motgjutningsbock 500 | Vikt = 305,0 kg

Ankarbalk Stagbalk 24 / 75 | Vikt = 60,0 kg

Tillbehör Underdel 200 | Underdel 200 / 2

Max betonghöjd 5,00 | 6,60 | 8,60 m

Tillåtet avstånd Min. = 0,87 m | Max. = 2,16 m (beroende på betonghöjd)

Maximalt formtryck Upp till 60 kN/m²

Kompatibel med MANTO | RASTO | H20 | RONDA

Kontakta säljare

Kontakta oss här!

Fyll i formuläret för att få mer information om den här produkten.
CDF | Våra produkter

Motgjutningsbockar

- Gjutningar upp till 8,6 m