CDF | Våra produkter

Hünnebeck MANTO

- En mångsidig väggform

MANTO är en mångsidig luckform för alla typer av objekt. MANTO passar till såväl anläggning, industri och husbyggen. Kvalitet, funktionalitet och flexibilitet är avgörande faktorer som gjort det till ett av de populäraste formsystemen.

Verklig storhet

Luckorna består av ett varmförzinkat stålraster av specialprofiler som försetts med gjutyta av kantskyddad 18 mm filmbelagd plywood. I de hålade tvärprofilerna kan ett stort antal olika tillbehör fästas. De 140 mm höga och mycket kraftiga luckorna medger ett formtryck på upp till 80 kN/m². Den specialkonstruerade och för vibrationer okänsliga rikttvingen ger i ett arbetsmoment en absolut tär, stark och rak skarv utan inbördes förskjutningar mellan luckorna. Upp till 40 m² form kan lyftas med kran utan ytterligare försträvning.

Komplett lucksortiment

Det omfattande lucksortimentet med luckor upp till 3,3 m höjd, gör att Manto fungerar lika bra vid stora som små byggen. Luckorna kan kombineras valfritt stående eller liggande och kan förskjutas i såväl höjd- som sidled. Sammanbindningen av luckorna är oberoende av luckrastret.

Ladda ner broschyr

Teknisk data

Luckbredder 30 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 240 cm

Luckhöjder 120 | 270 | 330 cm

Universalluckor 75 x 60 | 75 x 120 | 75 x 270 | 75 x 330 cm

Ramhöjd 14 cm Stålram

Ytskick 18 mm Björkplywood 440 g/m²

Genomsnittlig vikt 55 till 75 kg/m² (tillbehör inkluderat)

Maximalt formtryck 80 kN/m² (Rad 6, delvis Rad 7)

Relevant DIN-norm Uppfyller DIN 18202 | DIN 18218

Primär förbindelse MANTO Rikttving

Sekundär förbindelse MANTO Passbitsrikttving | MANTO Hörntving

Innerhörn 35/35 cm (2º frigång)

Ytterhörn Normallucka och MANTO Hörntving

Ställbart hörn Från 60º till max 175º

Korrisionsskydd Komplett varmförzinkning av stålramen och anslutningselementen

Kontakta säljare

Kontakta oss här!

Fyll i formuläret för att få mer information om den här produkten.
CDF | Våra produkter

Hünnebeck MANTO

- En mångsidig väggform