CDF | Våra produkter

Hünnebeck L21

- Laststöd

När stora laster skall tas ner på en liten yta är Hünnebeck L21 det självklara valet. Basytan är 25 x 25 cm och beroende på höjd och horisontallast kan stödet ta upp till 210 kN. Särskild hög blir lastkapaciteten om stöden används sammanbyggda i rader eller som torn.

Laststödet består av tre olika höjdsektioner (100, 150 och 200 cm), en fot/toppspindel och två toppstycken. Med höjdsektionerna och toppstyckena kan man bygga stöd i 25 cm intervall. Exakt höjd erhålls med hjälp av något av de båda toppstyckena och fot/toppspindelns ställbarhet.

Ladda ner broschyr

Teknisk data

Material Stål

Basdimesion 25 x 25 cm

Ramhöjder 100 | 150 | 200 cm

Toppdel 50 | 75 cm

Spindel Från 0 cm till 60 cm (med två spindlar)

Användningshöjder 1,90 - 10,00 m

Tyngsta komponenten Spindel = 50,0 kg

Relevant DIN-norm Uppfyller DIN 12812 | DIN 4421

Maximal last 210 kN upp till 4,0 m | 185 kN upp till 7,20 m

Korrisionsskydd Varmgalvanisering

Användningsområde Individuellt stöd | Belastnings torn

Kontakta säljare

Kontakta oss här!

Fyll i formuläret för att få mer information om den här produkten.
CDF | Våra produkter

Hünnebeck L21

- Laststöd