CDF | Våra produkter

Hünnebeck H20

- Väggform

Genom en objektsanpassad anordning av balkar och stag är det möjligt att få en optimal anpassning till aktuellt tvärsnitt och önskad betongyta.

Stålbalkarna som fästs till H20-balken med infästningsbyglar gör att montaget av formelementen både är enkelt och snabbt.

Lika enkelt som det är att montera elementen är det att demontera dem. Fördel: formelementen kan, vid behov, enkelt och problemlöst byggas om. T.ex. när man har ett tvärsnitt eller en grundplan som ofta ändrar sig.

Väggform H20 är em ekonomiskt alternativ till projektoberoende formsystem. Den är helt klart det bästa alternativ när det kommer till komplicerade planer och tvärsnitt och vid likformniga gjuterapper med samma vägghöjd.

H20-balken kan användas både som vägg- och pelarform samt även till valvform. Balken har i förhållande till sin låga vikt en hög bärförmåga.

Ladda ner broschyr

Teknisk data

Baskomponent HT20 Träbalk

Elementhöjder 190 | 245 | 265 | 290 | 330 | 360 | 390 | 450 | 490 | 590 cm

Elementbredder 100 - 300 cm

Elementtjocklek 32 cm (F-balk + HT20 + Plywood)

HT20 Träbalkstatik Tillåtet böjningsmoment = 5,0 kNm | Tillåten tvärkraft = 11,0 kN

Genomsnittlig vikt Ca 42 kg/m² (utan plywood)

Ytskick 21 mm 3-lager skiva

Tillåtet formtryck 40, 50 eller 60 kN/m²

Relevant DIN-norm Uppfyller DIN 18202

Användningsområde Väggform | Pelarform | Rundform

Kontakta säljare

Kontakta oss här!

Fyll i formuläret för att få mer information om den här produkten.
CDF | Våra produkter

Hünnebeck H20

- Väggform