PLATINUM 100

Du är här: Hem > Produkter > Väggform > Platinum 100

Hünnebeck PLATINUM 100

PLATINUM 100 är ett nytt innovativa formssättningssytem från Hünnebeck som kräver upp till 30% mindre förbindningspunkter tack vare ensidig formstagsgenomföring och ger betongytor av hög kvalitet. Det genererar märkbart lägre arbetskraft och
livscykelkostnader än traditionella formeringssystem.

Produktfördelar

  • Ensidig formstagsgenomföring av en enda användare sparar tid och pengar
  • En formstagssrad mindre krävs för att gjuta höjder upp till 3,6 m än med traditionella system. 30% mindre formstag.
  • Snabb gjutning utan begränsningar på grund av en lastkapacitet på 100 kN / m² i hela systemet
  • Högkvalitativ betongyta med ECOPLUS-formyta.
  • Lätt hantering, eftersom rikttvingar är fastsatta i luckorna och levererar monterade på luckorna.
Ladda ner broschyr
 
CDF Sverige AB
Org. nr. 556627-2067

Leveransvillkor
Besöksdress:
Tegelbruket 130
694 91 Hallsberg
GPS
Lat: 59.07965
Lon: 15.09295
Kontakt info:
0582-153 55
www.cdfsverige.se
 info@cdfsverige.se